تقویم کارآموزی ترم تابستان ۹۷

   تقویم کارآموزی ترم تابستان97-96

شرح فعالیت

تاریخ شروع

حداکثر تاریخ اتمام

تشکیل جلسات توجیهی توسط اساتید محترم کارآموزی

24 تير ماه 97

7 مرداد 97

ثبت مکان کارآموزی دانشجو در سامانه کارآموزی و تایید دانشجو

24 تير ماه97

12 مرداد 97

تایید استاد

پس از تایید دانشجو

15 مرداد 97

پرینت معرفی‌نامه از سامانه کارآموزی توسط دانشجو

پس از تایید دفتر ارتباط با صنعت

17مرداد 97

اعلام زمان شروع کارآموزی در سامانه توسط دانشجو

پس از دریافت معرفی‌نامه و قبل از حضور در محل کارآموزی

31 شهريور 97

تکمیل فرم‌ گزارش میان دوره

پس از شروع کارآموزی

پایان آبان 97

تکمیل فرم گزارش سرپرست کارآموزی و بارگزاری گواهی پایان دوره در سامانه

پس از تکمیل تعداد ساعت کارآموزی

8 آذر 97

مراجعه حضوری دانشجو به استاد و ثبت نمره توسط استاد درس در سامانه کارآموزی وفرم نمره

پس از تایید گزارش نهایی کارآموزی توسط استاد

15 آذر 97

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01