تقویم کارآموزی ترم دوم 97-96

شرح فعالیت

تاریخ شروع

حداکثر تاریخ اتمام

اخذ درس کارآموزی در سامانه دانشجویی

شروع انتخاب واحد

پايان حذف و اضافه

تشکیل جلسات توجیهی توسط اساتید محترم کارآموزی

7 بهمن ماه 96

5 اسفند ماه 96

ورود به سامانه کارآموزی و ثبت مکان کارآموزی توسط دانشجو

بعد از پايان حذف و اضافه

(5 اسفند96)

1اردیبهشت ماه 97

تایید استاد

پس از ثبت اطلاعات مكان كارآموزي

1 اردیبهشت ماه 97

پرینت معرفی‌نامه از سامانه کارآموزی توسط دانشجو

پس از تایید دفتر

ارتباط با صنعت

15 اردیبهشت ماه 97

اعلام زمان شروع کارآموزی در سامانه توسط دانشجو

پس از دریافت معرفی‌نامه و قبل از حضور در محل کارآموزی

1 تیرماه97

ارسال گزارش ميان دوره در سامانه

پس از شروع کارآموزی

پایان مهرماه 97

تكميل فرم گزارش سرپرست كارآموزي و بارگذاري گواهی پایان دوره در سامانه

پس از تکمیل تعداد ساعت کارآموزی

1 آذرماه97

مراجعه حضوری به استاد و ثبت نمره توسط استاد د در سامانه کارآموزی و فرم نمره

پس از پایان دوره کارآموزی و تاييد گزارش نهايي كارآموري توسط استاد

15 آذرماه 97

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01