عناوین و افتخارات

عناوین و افتخارات

لیست مسابقات برگزار شده و مقام های کسب شده دانشگاه

كسب مقام

­وضعيت

شركت در مسابقات

عنوان تيم

تاريخ مجوز

نام استاد راهنما /سرپرست تيم

عنوان پروپوزال

خاتمه يافته

درحال اجرا

 

ü

 

مسابقات ملي طراحي وساخت خودروي هيبريدي دانشگاه صنعتي شريف

دانا

8/10/89

س/مهندس سعيد ملك زاده

خودروي هيبريدي

 

ü

 

دانشگاه مالك اشتر

 

89

ر/دكتر مجتبي كلاهدوزان

زيردريايي كوسه سفيد

رتبه سوم

ü

 

مسابقات ملي بسيج دانشجويي

ايران پاراكس

20/6/90

ر/دكتر سيدعلي موسوي

ربات جنگجو

 

ü

 

مسابقات ملي دانشگاه زنجان

 

19/4/90

س/مهندس نسيم اسماعيليان

ربات مريخ پيما

 

ü

 

مسابقات خوارزمي

سپاهان

8/6/90

ر/دكتر سيدعلي موسوي

ربات مريخ نورد

رتبه ششم

ü

 

سومين مسابقات طراحي ماشين پژوهشكده شهيد رضايي               دانشگاه صنعتي شريف

آرياسب

7/90

ر/دكتر مجتبي كلاهدوزان

خودروي هيبريدي

 

ü

 

مسابقات رباتيك نيشابور

 

27/4/91

ر/مهندس سيدحسن ميرطلايي

ربات جنگجو

 

ü

 

مسابقات ربوكاپ آزاد ايران

 

27/4/91

ر/مهندس سيدحسن ميرطلايي

هواپيماي گلايدر بدون سرنشين

 

ü

 

مسابقات ايران اپن

 

14/12/91

ر/دكتر مسعود جباري

ربات انسان نما نوجوان

 

ü

 

مسابقات هواپيماي بدون سرنشين دانشگاه صنعتي شريف

ايرسا

29/8/91

 

هواپيماي بدون سرنشين

 

ü

         

ربات پرنده چهارملخه

 

ü

 

مسابقات ملي دانشگاه صنعتي شريف ودانشگاه صنعتي اروميه

 

19/4/91

ر/مهندس سيدحسن ميرطلايي

زيردريايي مدل راديوكنترل

 

ü

 

مسابقات ملي دانشگاه صنعتي شريف ودانشگاه صنعتي اروميه

 

19/4/91

ر/مهندس سيدحسن ميرطلايي

پهپاد نيمه هوشمند

 

ü

 

مسابقات بين المللي ماهواره هاي كن ست پژوهشكده هوافضاي تهران

 

27/4/91

ر/مهندس سيدحسن ميرطلايي

ماهواره كن ست گرايش به نقطه معلوم

رتبه پنجم

 

ü

مسابقات هوافضا دانشگاه اميركبير

     

ربات عمودپرواز چهارموتوره

   

ü

   

14/12/91

ر/مهندس سيدحسن ميرطلايي

ربات امدادگر

رتبه اول

 

ü

جشنواره بين المللي رباتيك و هوش مصنوعي دانشگاه امير كبير                     و چهارمين دوره مسابقات خوارزمي

   

ر/مهندس مسعود آذري

ربات انباردار

   

ü

 

رهوار

 

ر/دكتر مجتبي كلاهدوزان

موتورسيكلت الكتريكي

   

ü

 

رخش

   

موتورسيكلت الكتريكي

   

ü

مسابقات خودرو خورشيدي استراليا

آرن

3/11/91

ر/دكتر مجتبي كلاهدوزان

خودرو خورشيدي

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01