فرم ها و بخشنامه ها

فرم ها و بخشنامه ها

فرم ها:


  بخشنامه ها:

بخشنامه در خصوص مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی

بخشنامه بهره برداری از تسهیلات بانک پاسارگاد برای حمایت از شرکت های دانش بنیان

شیوه نامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه

 بخشنامه هزینه ی BP نویسی

راهنمای تهیه و معرفی برنامه کاری و توجیه اقتصادی طرح برای شرکت های دانش بنیان

شیوه نامه ایجاد و حمایت از موسسه ها و شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی (بخش اول) (بخش دوم)

فراخوان طرح کسر خدمت سازمان تحقیقات و جهادخودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (جدید!)

بخشنامه: ارسال برنامه ها، اقدامات و تمهیدات در خصوص طرح های اقتصاد دانش بنیان و فرهنگی ماندگار

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01