تماس با ما

تماس با ما

کارشناس طرح های برون دانشگاهی- حمایت از پایان نامه ها و امور قراردادهای دانشجویان پژوهش محور

آقای مهندس مصطفی صالحی  شماره تلفن مستقیم: ۴۲۲۹۲۵۶۱-۰۳۱

کارشناس امور مربوط به کار آموزی و کمیته مسابقات جشنواره ها و همایش های واحد

خانم مهندس لاله افلاکی  شماره تلفن مستقیم: ۴۲۲۹۲۳۶۱-۰۳۱

کارشناس امور پژوهشی مراکز تحقیقاتی

آقای مهدی اکبران شماره تلفن مستقیم: ۴۲۲۹۲۳۵۵-۰۳۱

نشانی پستی: اصفهان نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

پست الکترونیکی: oiui@ iaun.ac.ir

تماس با دانشگاه>

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01