مهندسی کامپیوتر

ردیف عنوان شرکت عنوان طرح تحقیقاتی
۱ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
IOT یا همان اینترنت اشیاء 
۲ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان مدیریت سمت تقاضا 
۳ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان هوشمند سازی شبکه های الکتریکی
۴ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ارایه راهکارهای اجرایی ارتقای کیفیت آب چاه های متقرقه در شهر اصفهان
 ۵ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی و تحلیل رفتار آنی مصرف کنندگان عمده آب در استان اصفهان
۶ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی و ارزیابی جامع روش ها و فرایندهای تصفیه خانه آب و ارایه راهکارهای اجرایی جهت ارتقای کیفی
۷ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مدل سازی تعیین میزان مصرف مواد منعقدکننده بر اساس کدورت آب ورودی به تصفیه خانه آب
۸ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان امکان سنجی کاربرد روش های بوزدایی در تاسیسات فاضلاب (شبکه جمع آوری- ایستگاه پمپاژ - تصفیه خانه های فاضلاب و ....)
۹ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان  ارایه راهکارهای ارتقای کیفی یاب در تصفیه خانه های فاضلاب به روش برگه تثبیت
۱۰  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی روش های نوین انتقال فاضلاب در ورودی تصفیه خانه فاضلاب در شرایط بحرانی
۱۱  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بومی سازی روش های بازسازی شبکه فاضلاب
۱۲  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی علل وجود سوسری های در شبکه فاضلاب و ارایه راهکارهای اجرایی مبارزه با آن ها
‍۱۳  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی و شناسایی الگوهای مشتری مداری در شرکت آبفای استان اصفهان و ارایه راهکارهای اجرایی تحقق آن 
۱۴ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی چالش های موجود در خصوص امنیت اطلاعات و امنیت سیستم های نرم افزاری و راهکارهای حل آن ها
۱۵ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تهیه و پیاده سازی سامانه جامع اطلاعات تحقیقات صنعت آب و فاضلاب
۱۶ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی امنیت شبکه های تله متری (مطالعه موردی: شرکت آبفا استان اصفهان)
۱۷ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ارزیابی ریسک سلامت روان تنی (فردی و سازمانی) و ارایه بسته خدمات روان تنی در جهت ارتقای عملکرد فردی- خانوادگی و سازمانی کارکنان شرکت آبفا استان اصفهان
 ۱۸ شرکت راه آهن استراتژی های بازاریابی 
 ۱۹ شرکت راه آهن کشش قیمتی
۲۰ شرکت راه آهن نانو فناوری
 ۲۱ شرکت راه آهن استفاده از مواد کامپوزیتی
 ۲۲ شرکت راه آهن پیشگیری از رشد ترک ریل
۲۳ شرکت راه آهن روش های جدید جوش
۲۴  شرکت راه آهن مدیریت پساب و فاضلاب صنعتی 
۲۵  شرکت راه آهن بهبود روش های تولید چرخ 
۲۶  شرکت راه آهن بینایی ماشین 
۲۷  شرکت راه آهن بررسی رفتار لرزه ای سازه ها 
۲۸  شرکت راه آهن پایدارسازی خط
۲۹  شرکت راه آهن مقاوم سازیث ابنیه فنی 
۳۰  شرکت راه آهن امکان سنجی تعریض تونل ها 
۳۱ شرکت راه آهن راهکارهای تقویت خط
۳۲ شرکت راه آهن سامانه های پیش بینی و هشدار حوادث غیر مترقبه
۳۳  شرکت راه آهن آمایش سرزمین 
۳۴  شرکت راه آهن مدل سازی شیب های مشرف به خطوط ریلی 
۳۵ شرکت راه آهن  بهسازی لرزه ای پل ها 
۳۶ شرکت راه آهن نرم افزار های شبیه سازی ترافیک و محاسبه ظرفیت
۳۷ شرکت راه آهن  مطالعات حمل و نقل حومه ای 
۳۸ شرکت راه آهن  افزایش سرعت و کاهش زمان سفر
۳۹ شرکت راه آهن  بررسی پوشش های جدید
۴۰ شرکت راه آهن  کاهش سایش
۴۱  شرکت راه آهن بومی سازی تجهیزات
۴۲ شرکت راه آهن  کاهش اثرات ناشی از شن های روان
۴۳ شرکت راه آهن  سیستم های هشدار و  کاندیشن مونیتورینگ
 ۴۴  شرکت راه آهن بررسی مسایل مربوط به طول عمر ناوگان
 ۴۵  شرکت راه آهن ارگونومی و راحتی مسافر
 ۴۶  شرکت راه آهن قطار و خط تست
۴۷ شرکت راه آهن  همسان سازی و استاندارد سازی
۴۸ شرکت راه آهن  پویش گرهای مسیر ریلی 
۴۹  شرکت راه آهن بهبود مکانیزم ها 
 ۵۰ شرکت راه آهن  بهینه سازی مصرف سوخت
 ۵۱ شرکت راه آهن  شناسایی و انتخاب فناوری
 ۵۲  شرکت راه آهن کاهش مصرف انرژی و حمل و نقل سبز
 ۵۳  شرکت راه آهن فناوری های نوین
 ۵۴ شرکت راه آهن  مدیریت دانش


 

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01