مهندسی برق

ردیف عنوان شرکت عنوان طرح تحقیقاتی
۱ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان IOT یا همان اینترنت اشیاء 
۲ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان مدیریت سمت تقاضا 
۳ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان هوشمند سازی شبکه های الکتریکی
 ۴ شرکت راه آهن استراتژی های بازاریابی 
 ۵ شرکت راه آهن کشش قیمتی
۶ شرکت راه آهن نانو فناوری
 ۷ شرکت راه آهن استفاده از مواد کامپوزیتی
 ۸ شرکت راه آهن پیشگیری از رشد ترک ریل
۹ شرکت راه آهن روش های جدید جوش
۱۰  شرکت راه آهن مدیریت پساب و فاضلاب صنعتی 
۱۱  شرکت راه آهن بهبود روش های تولید چرخ 
۱۲  شرکت راه آهن بینایی ماشین 
۱۳  شرکت راه آهن بررسی رفتار لرزه ای سازه ها 
۱۴  شرکت راه آهن پایدارسازی خط
۱۵  شرکت راه آهن مقاوم سازیث ابنیه فنی 
۱۶  شرکت راه آهن امکان سنجی تعریض تونل ها 
۱۷ شرکت راه آهن راهکارهای تقویت خط
۱۸ شرکت راه آهن سامانه های پیش بینی و هشدار حوادث غیر مترقبه
۱۹  شرکت راه آهن آمایش سرزمین 
۲۰  شرکت راه آهن مدل سازی شیب های مشرف به خطوط ریلی 
۲۱ شرکت راه آهن  بهسازی لرزه ای پل ها 
۲۲ شرکت راه آهن نرم افزار های شبیه سازی ترافیک و محاسبه ظرفیت
۲۳ شرکت راه آهن  مطالعات حمل و نقل حومه ای 
۲۴ شرکت راه آهن  افزایش سرعت و کاهش زمان سفر
۲۵ شرکت راه آهن  بررسی پوشش های جدید
۲۶ شرکت راه آهن  کاهش سایش
۲۷  شرکت راه آهن بومی سازی تجهیزات
۲۸ شرکت راه آهن  کاهش اثرات ناشی از شن های روان
۲۹ شرکت راه آهن  سیستم های هشدار و  کاندیشن مونیتورینگ 
 ۳۰  شرکت راه آهن بررسی مسایل مربوط به طول عمر ناوگان
 ۳۱  شرکت راه آهن ارگونومی و راحتی مسافر
 ۳۲  شرکت راه آهن قطار و خط تست
۳۳ شرکت راه آهن  همسان سازی و استاندارد سازی
۳۴ شرکت راه آهن  پویش گرهای مسیر ریلی 
۳۵  شرکت راه آهن بهبود مکانیزم ها 
 ۳۶ شرکت راه آهن  بهینه سازی مصرف سوخت
 ۳۷ شرکت راه آهن  شناسایی و انتخاب فناوری
 ۳۸  شرکت راه آهن کاهش مصرف انرژی و حمل و نقل سبز
 ۳۹  شرکت راه آهن فناوری های نوین
 ۴۰ شرکت راه آهن  مدیریت دانش
۴۱ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان برنامه ریزی فنی شبکه های توزیع در شرایط عدم قطعیت رشد بار
۴۲ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان نقد و تحلیل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب - برق- فاضلاب و گاز
۴۳ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان تحلیل و بررسی ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی
۴۴ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان تعیین پتانسیل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در کاهش قیمت تمام شده توزیع یک کیلو وات
۴۵ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان بررسی عوامل خطاهای گذرا در فیدرهای فشار متوسط نواحی و ارایه راهکار رفع آن
۴۶ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان طرح جاع بازیابی و بازآرایی شبکه بر اساس GIS
۴۷ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان تهیه نرم افزار تحلیل داده های کنتورهای هوشمند به منظور اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات اندازه گیری

  نکته: کاربرد ریلی هر یک از عناوین فوق مد نظر بوده و ممکن است ذیل هر یک از موارد فوق چندین مورد پروژه پژوهشی تعریف شود.

 

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01