علوم انسانی

ردیف عنوان شرکت عنوان طرح تحقیقاتی
۱ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
IOT یا همان اینترنت اشیاء 
۲ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان مدیریت سمت تقاضا 
۳ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان هوشمند سازی شبکه های الکتریکی
۴ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ارایه راهکارهای اجرایی ارتقای کیفیت آب چاه های متقرقه در شهر اصفهان
 ۵ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی و تحلیل رفتار آنی مصرف کنندگان عمده آب در استان اصفهان
۶ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی و ارزیابی جامع روش ها و فرایندهای تصفیه خانه آب و ارایه راهکارهای اجرایی جهت ارتقای کیفی
۷ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مدل سازی تعیین میزان مصرف مواد منعقدکننده بر اساس کدورت آب ورودی به تصفیه خانه آب
۸ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان امکان سنجی کاربرد روش های بوزدایی در تاسیسات فاضلاب (شبکه جمع آوری- ایستگاه پمپاژ - تصفیه خانه های فاضلاب و ....)
۹ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان  ارایه راهکارهای ارتقای کیفی یاب در تصفیه خانه های فاضلاب به روش برگه تثبیت
۱۰  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی روش های نوین انتقال فاضلاب در ورودی تصفیه خانه فاضلاب در شرایط بحرانی
۱۱  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بومی سازی روش های بازسازی شبکه فاضلاب
۱۲  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی علل وجود سوسری های در شبکه فاضلاب و ارایه راهکارهای اجرایی مبارزه با آن ها
‍۱۳  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی و شناسایی الگوهای مشتری مداری در شرکت آبفای استان اصفهان و ارایه راهکارهای اجرایی تحقق آن 
۱۴ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی چالش های موجود در خصوص امنیت اطلاعات و امنیت سیستم های نرم افزاری و راهکارهای حل آن ها
۱۵ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تهیه و پیاده سازی سامانه جامع اطلاعات تحقیقات صنعت آب و فاضلاب
۱۶ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی امنیت شبکه های تله متری (مطالعه موردی: شرکت آبفا استان اصفهان)
۱۷ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ارزیابی ریسک سلامت روان تنی (فردی و سازمانی) و ارایه بسته خدمات روان تنی در جهت ارتقای عملکرد فردی- خانوادگی و سازمانی کارکنان شرکت آبفا استان اصفهان
 ۱۸ شرکت راه آهن استراتژی های بازاریابی 
 ۱۹ شرکت راه آهن کشش قیمتی
۲۰ شرکت راه آهن نانو فناوری
 ۲۱ شرکت راه آهن استفاده از مواد کامپوزیتی
 ۲۲ شرکت راه آهن پیشگیری از رشد ترک ریل
۲۳ شرکت راه آهن روش های جدید جوش
۲۴  شرکت راه آهن مدیریت پساب و فاضلاب صنعتی 
۲۵  شرکت راه آهن بهبود روش های تولید چرخ 
۲۶  شرکت راه آهن بینایی ماشین 
۲۷  شرکت راه آهن بررسی رفتار لرزه ای سازه ها 
۲۸  شرکت راه آهن پایدارسازی خط
۲۹  شرکت راه آهن مقاوم سازیث ابنیه فنی 
۳۰  شرکت راه آهن امکان سنجی تعریض تونل ها 
۳۱ شرکت راه آهن راهکارهای تقویت خط
۳۲ شرکت راه آهن سامانه های پیش بینی و هشدار حوادث غیر مترقبه
۳۳  شرکت راه آهن آمایش سرزمین 
۳۴  شرکت راه آهن مدل سازی شیب های مشرف به خطوط ریلی 
۳۵ شرکت راه آهن  بهسازی لرزه ای پل ها 
۳۶ شرکت راه آهن نرم افزار های شبیه سازی ترافیک و محاسبه ظرفیت
۳۷ شرکت راه آهن  مطالعات حمل و نقل حومه ای 
۳۸ شرکت راه آهن  افزایش سرعت و کاهش زمان سفر
۳۹ شرکت راه آهن  بررسی پوشش های جدید
۴۰ شرکت راه آهن  کاهش سایش
۴۱  شرکت راه آهن بومی سازی تجهیزات
۴۲ شرکت راه آهن  کاهش اثرات ناشی از شن های روان
۴۳ شرکت راه آهن  سیستم های هشدار و  کاندیشن مونیتورینگ 
 ۴۴  شرکت راه آهن بررسی مسایل مربوط به طول عمر ناوگان
 ۴۵  شرکت راه آهن ارگونومی و راحتی مسافر
 ۴۶  شرکت راه آهن قطار و خط تست
۴۷ شرکت راه آهن  همسان سازی و استاندارد سازی
۴۸ شرکت راه آهن  پویش گرهای مسیر ریلی 
۴۹  شرکت راه آهن بهبود مکانیزم ها 
 ۵۰ شرکت راه آهن  بهینه سازی مصرف سوخت
 ۵۱ شرکت راه آهن  شناسایی و انتخاب فناوری
 ۵۲  شرکت راه آهن کاهش مصرف انرژی و حمل و نقل سبز
 ۵۳  شرکت راه آهن فناوری های نوین
 ۵۴ شرکت راه آهن  مدیریت دانش
۵۵ شهرداری اصفهان بررسی وضعیت محیط زیست شهر اصفهان با تاکید بر پهنه بندی آلودگی هوا
۵۶ شهرداری اصفهان بررسی وضعیت محیط زیست شهر اصفهان با تاکید برگستره کیفیت و کمیت آب آبیاری فضای سبز شهری
۵۷ شهرداری اصفهان بررسی وضعیت محیط زیست شهر اصفهان با تاکید بر تعیین سرانه اکولوژیک فضای سبز
۵۸ شهرداری اصفهان بررسی وضعیت محیط زیست شهر اصفهان با تاکید بر پهنه بندی مصرف انرژی در اصفهان
۵۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر 
بررسی علل و عوامل شیوع مصرف مواد در استان های پر خطر و کم خطر(در جمعیت عمومی ۱۵ تا ۶۴ ساله- جمعیت دانش آموزی متوسطه دوم- جمعیت کارگری و جمعیت دانشجویی)
 ۶۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر  پیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در جمعیت عمومی کشور( ۱۵ تا ۶۴ سال)
۶۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر   شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در میان دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده 
۶۲  ستاد مبارزه با مواد مخدر شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده (به صورت ملی)
۶۳  ستاد مبارزه با مواد مخدر نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها
۶۴  ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسی روند شیوع مصرف مواد و اختلالات مصرف در سربازان پادگان ها (به صورت ملی)
۶۵  ستاد مبارزه با مواد مخدر  شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در کارگران محیط های صنعتی و کارکنان سازمان ها (به صورت ملی)
۶۶  ستاد مبارزه با مواد مخدر ارزیابی مدیریت امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها در کارگران محیط های صنعتی و کارکنان سازمان ها( به صورت ملی)  
۶۷  ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسی اثربخشی منابع هزینه شده (هزینه فایده) در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها.
۶۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر کیفیت منابع انسانی تخصیص یافته در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها( کاهش عرضه- کاهش تقاضا)
۶۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و تدوین نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر- روان گردان ها و پیش سازها در هر یک از استان های کشور.
۷۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه دوم و هنرجویان هنرستان های استان های کشور. ( به صورت ملی)
۷۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی جامعه شناختی میزان انگ و هنجارهای اجتماعی (سنت- فرهنگ) مصرف مواد مخدر و تاثیر آن بر شروع مصرف مواد مخدر(مورد مطالعه: خرده فرهنگ اقوام ایرانی)
۷۲ ستاد مبارزه با مواد مخدر  طرح ۵ ساله تقویم آموزشی کارکنان دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور. ( به صورت ملی)
۷۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر  ارزشیابی اثربخشی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در مدارس متوسطه دوم (ویژه والدین- مربیان و دانش آموزان).
۷۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر  ارزشیابی اثربخشی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه های دولتی.
۷۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر  تجارب نوین پیشگیری اولیه از اعتیاد در کشورهای توسعه یافته.
۷۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر  مطالعه تجارب و اقدامات موفق جهانی مشارکت های اجتماعی در حوزه کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی.
۷۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر  ارزشیابی و سنجش اثربخشی برنامه های توانمند سازی سازمان های مردم نهاد حوزه کاهش تقاضا و توسعه مشارکت ها مردمی طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ارایه مدل.
۷۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر  نیازسنجی آموزشی و طراحی مدل آموزشی سازمان های مردم نهاد در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر و روان گردان ها.
۷۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر  شناسایی مولفه های اصلی در اشتغال بهبود یافتگان و طراحی مدل ایجاد اکوسیستم های کارآفرینی دانش بنیان در سمن های فعال حوزه صیانت.
۸۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر  مطالعه تجارب موفق جهانی در حوزه صیانت با تاکید بر رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و نقش سازمان های مردم نهاد.
۸۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر امکان سیجی استفاده از ظرفیت های منطقه ای استان های کشور برای توسعه کسب و کار و اشتغال بهبود یافتگان.
۸۲ ستاد مبارزه با مواد مخدر آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر- روان گردان ها و پیش سازها در داخل کشور.
۸۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی شیوه ها و مسیرهای انتقال مواد مخدر - روان گردان ها و پیش سازها به داخل کشور و اثربخشی راهکارها و اقدامات مقابله ای.
۸۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی روش ها و شیوه های پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و تاثیر آن در اقتصاد کشور.
۸۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی شیوه های مقابله با ورود مواد مخدر به داخل زندان ها با استفاده از فناوری های نوین.
۸۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر  آسیب شناسی ساست جنابیی(تقنینی- قضایی و اجرایی) و کیفری حاکم بر امر مبارزه با مواد مخدر در ایران طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۷
۸۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی اثربخشی مجازات های مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر (ضبط و مصادره اموال- مجازات های سالب حیات و ...).
۸۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر تحلیل فقهی جرایم مواد مخدر و روانگردان ها.
۸۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر  تنفیح قوانین حوزه مواد مخدر.
۹۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسی نگرش مرتکبان جرایم مواد مخدر- روانگردان ها و پیش سازها نسبت به میزان اثربخشی مجازات های پیش بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسیدگی به این جرایم در محاکم ضایی.
۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر  پیمایش های رفتاری- زیستی گروه های پر خطر معتادان (تزریقی - تن فروش ها- معتادان زندانی..)
۹۲ ستاد مبارزه با مواد مخدر  طراحی نظام ثبت اطلاعات مشکلات اورژانس معتادان اورژانس بیمارستان های شکور
۹۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر طراحی و بررسی اثربخشی مدل های درمان و حمایت های اجتماعی با الگوهای بومی
۹۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر  طراحی مداخلات درمان و حمایت اجتماعی برای گروه های خاص معتادان شامل بی خانمان ها - زنان خیابانی- نوجوانان- زندانیان و بررسی اثربخشی آن ها
۹۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر طراحی راهکارهای ارتقای ارتقای بیمه برای پوشش خدمات اعتیاد و بررسی تاثیر حمایت بیمه ای در ماندگاری در درمان
۹۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر  ارزشیابی اثربخشی و کارآیی برنامه ادغام پیشگیری و درمان اعتیاد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه و میزان به کارگیری پروتکل وزارت بهداشت در فیلد
۹۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر  راه اندازی نظام ثبت اطلاعات معتادان و درمان اعتیاد در کلیه مراکز درمان اعتیاد و زندان های سطح کشور.
۹۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر ارزشیابی برنامه درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمان کشور و بررسی میزان به کارگیری پروتکل درمان با متادون وزارت بهداشت در مراکز درمانی.
۹۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی کارکرد مداخلات درمانی در زندان و میزان به کارگیری پروتکل های درمانی و بررسی میزان هزینه اثربخشی برنامه ارایه سرنگ
۱۰۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی روش های نظارت مطلاوب بر مراکز درمانی اعتیاد
۱۰۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر  سنجش نیازها و طراحی بسته های آموزشی برای ارتقای نگرش- دانش و مهارت درمان گران اعتیاد
۱۰۲ ستاد مبارزه با مواد مخدر  طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات درمان اعتیاد
۱۰۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر  طراحی نظام جامع درمان اعتییاد (استانداردها - روش های درمانی - توزیع - دسترسی ها و ..)
۱۰۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر  تعیین قیمت تمام شده مداخلات درمانی و کاهش آسیب در کشور
۱۰۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسی میزان اثربخشی و هزینه- اثربخشی مداخلات پیشگیری از بیش مصرف و مرگ و میر ناشی از مواد
۱۰۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر ارزشیابی عملکرد و هزینه اثربخشی مراکز کاهش آسیب به منظور بهبود نظام ثبت اطلاعات خدمات کاهش آسیب
۱۰۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر ارزشیابی کارکرد گروه های همیاری و سایر سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور در کاهش زیان
۱۰۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسی روش های تامین منابع مالی- نظام بودجه ریزی- تخصیص اعتبار و هزینه کرد بودجه در سازمان های مختلف در امر درمان و کاهش زیان در ۵ سال گذشته
۱۰۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر مستندسازی وضعیت مدیریت درمان و کاهش زیان و ارزشیابی ساختارهای اداری و اجرایی موجود و بررسی مشکلات نظام مدیریت درمان اعتیاد کشور

 

 

 

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01