اخبار و تازه ها

مراحل انجام كارآموزي در سامانه یکشنبه, 06 اسفند 1396 ۱- ثبت مکان کارآموزی دانشجو در سامانه کارآموزی 2-تایید استادمربوطه در سامانه كارآموزي ۳- تایید دفتر ارتباط باصنعت در سامانه و پرینت معرفی‌نامه از سامانه توسط دانشجو ۴-...
تقویم کارآموزی ترم دوم 97-96 چهارشنبه, 18 بهمن 1396 شرح فعالیت تاریخ شروع حداکثر تاریخ اتمام اخذ درس کارآموزی در سامانه دانشجویی شروع انتخاب واحد پايان حذف و اضافه تشکیل جلسات توجیهی توسط اساتید...
تقویم کارآموزی نيمسال اول97-96 سه شنبه, 25 مهر 1396 تقویم کارآموزی نيمسال اول97-96 شرح فعالیت تاریخ شروع حداکثر تاریخ اتمام تشکیل جلسات توجیهی توسط اساتید محترم کارآموزی 16مهر ماه 96 29مهرماه96 ورود...
تقویم کارآموزی ترم تابستان 96-95 سه شنبه, 25 مهر 1396    تقویم کارآموزی ترم تابستان96-95 شرح فعالیت تاریخ شروع حداکثر تاریخ اتمام تشکیل جلسات توجیهی توسط اساتید محترم کارآموزی 24 تير ماه 96 7 مرداد...

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01